služby

Šifrované volání

Ochranu proti odposlechu Vám dokážeme zařídit pomocí šifrovacích telefonů se systémem Cryptosmart, který stmeluje uzavřenou skupinu uživatel. Můžete využít telefon Samsung Galaxy S III nebo pro tento účel vyvinutý S Phone.

Druhou variantou jsou šifrované hovory za pomoci technologie VoIP. I zde je možnost využít bezdrátových přístrojů. Hlavní výhodou je pak velice nízká cena hovoru.

Jedná se o datové hovory, které zvuk přenáší pomocí internetu. My umíme každý tento internetový hovor dvojitě šifrovat a zabránit tak jakémukoliv úniku informací.

služby

Ochrana proti odposlechu

Základní – detekce nejpoužívanějších aktivních odposlechových zařízení – tento způsob je velice rychlý a efektivní u zákazníka, který nepředpokládá, že by byl vystaven složitějším odposlechovým technologiím

Celková – detekce aktivních i deaktivních odposlechových zařízení včetně prohlídky místnosti termokamerou – vysoce účinná metoda, odhalí i sofistikované typy zařízení

Pravidelná – v pravidelných časových intervalech je místnost vystavena všem typům prohlídek, včetně vystěhování místnosti i detailní prohlídky nábytku a plošných spojů.

Analyzovat umíme například: linkové, dlouhovlnné, infračervené, analogové i digitální odposlechy, šifrovaná zařízení, odposlechy zneužívající veřejné sítě, upravené GSM telefony, nelegální přístup do sítí LAN i zařízení určená pro speciální nasazení. To vše jak v aktivním tak v neaktivním stavu.

Naše prohlídky zaručují nejvyšší diskrétnost, firemní vozidla nemáme označená, značná část analýzy pak probíhá mimo prostory samotné.

Pokud si myslíte, že nejlepší obranou je útok, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme instalaci kvalitní odposlechové techniky i moderních skrytých kamer.

služby

Prohlídka vozidla

Základní – je určena pro vozidla s nižším bezpečnostním rizikem, u nichž se nepředpokládá demontáž dílů v interiéru, motorovém prostoru či klimatizaci – zahrnuje fyzickou prohlídku celého auta, včetně motoru a analýzy RF spektra.

Kompletní – u vozidel s vysokým bezpečnostním rizikem odhalí veškerou odbornou invazivní instalaci, vaše auto prohlédneme do posledního šroubku. Tento typ prohlídky trvá delší dobu, po kterou Vám zapůjčíme bezpečné náhradní vozidlo.

Spolupráce

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. 
Ozvěte se a probereme podrobnosti.