služby

Bezpečnost objektů

Všichni naši strážní jsou vysoce kvalifikovaní a zdatní. Výborně řeší krizové situace, ať jde o zajištění pachatele, místa činu či o první pomoc. Samozřejmostí je jejich profesionální a vstřícné chování k zákazníkovi a znalost právního minima.

Jejich aktivitu můžete sledovat pomocí speciálního softwaru, do kterého se pravidelně hlásí.
Služeb můžete využívat dlouhodobě a nebo si objednat samostatný výjezd.

Ke zvýšení bezpečnosti nabízíme školené psovody s hlídacími psy.
Spolupracujeme s významnými chovnými stanicemi v České republice (Holubí dům, Janovský dvůr, apod.) Naši psi jsou cvičeni převážně pro potřeby ozbrojených složek, jejich výcvik je zaměřen zejména na pachové práce a obranu.

V případě pyrotechnického nebezpečí úzce spolupracujeme s profesionály z firmy Destrux.cz, kteří nabízí služby zaměřené na celou oblast výbušnin a pyrotechniky – od vědy a výzkumu, školení, provádění trhacích prací a pyrotechnických asanací v tuzemsku i zahraničí až po výcvik psů pro detekci mj. právě výbušnin.

Kromě standardního hlídání objektu nabízíme také tyto služby:

Bezpečnostní audity objektů – zanalyzujeme bezpečnostní situaci vaší firmy a rizikovost uchovávání aktiv, podle výsledků pátrání vám na míru vypracujeme plán bezpečnostních opatření, včetně zpracování bezpečnostních dokumentací (provozní řády atp.). To vše bez jakýchkoliv omezení provozu.

Penetrační test - cvičně vnikneme do vámi zvoleného objektu a odhalíme tak slabé stánky v jeho zabezpečení.

Sledování objektu - na vámi zvolený objekt nainstalujeme kameru, která vám umožní v reálném čase místo sledovat, při každém zaznamenaném pohybu vám na mobilní telefon odešle fotografii a v případě nebezpečí spustí i alarm.

služby

Ochrana osob - bodyguarding

S naší ochrankou si můžete naplno vychutnat pocit bezpečí. Muži jsou pravidelně testování ve fyzické zdatnosti i psychické odolnosti. Díky dlouholeté praxi dokáži ochránit nejen jedince, ale celou skupinu lidí. Neomezují je hranice republiky, služby poskytují nonstop, a to jak jednorázově, tak dlouhodobě.

Ochrana osob a VIP osobností – naplánujeme vám bezpečnou trasu i celý pobyt. Veškerá místa, která se chystáte navštívit předem prověříme, v případě jejich nízké bezpečnosti vybereme vhodnou alternativu. Zhodnotíme bezpečnost vašeho domu či prostor vybraných pro pracovní schůzku a připravíme plán pro nejvyšší zabezpečení těchto míst. Nad hlídanou osobou udržíme nepřetržitý dohled bez narušení jakéhokoliv komfortu.

Zajištění kulturních a společenských akcí – zajistíme bezpečný chod jakékoliv společenské akce s pomocí ozbrojených profesionálů, k dispozici máme i školené psovody.

VIP přeprava – zajistíme komfortní přepravu luxusním vozidlem za doprovodu ozbrojených agentů. Bezpečné cestování vám zajistíme nejen po Čechách, ale po celém světě.

služby

Personální bezpečnost

Nejčastější krádeže a úniky informací bývají bohužel z vlastních řad. Proto je důležité věnovat čas výběru zaměstnance i jeho řádnému proškolení i následné kontrole.

Proto nabízíme kompletní ověření minulosti uchazeče se zaměřením na pracovní minulost a loajalitu. Při přijímacím řízení Vám zajistíme psychologický profil každého z uchazečů.

Prověrky provádíme i u stávajících zaměstnanců, ať už v rámci prevence či podezření z negativního působení proti firmě.

Zaměstnance, kteří mají přístup k důležitým aktivům či informacím, proškolíme na bezpečnost práce s nimi. A to i v krizových situacích.

služby

IT bezpečnost

Nabízíme komplexní služby v oblasti IT bezpečnosti. Naše služby zahrnují zabezpečení lokálního PC či počítačových sítí. Rádi vám navrhneme novou síťovou infrastrukturu v souladu s přísnými bezpečnostními pravidly. Nabízíme také bezpečnostní audit a penetrační testování vaší stávající sítě včetně návrhu na odstranění případných závad.

Dále vám nabízíme možnost obnovy smazaných dat z vašeho PC či dalších zařízení (mobilní telefon, tablet apod.). Umožňujeme také trvalé smazání vašich dat.

V rámci našich služeb nabízíme také Open-Source Intelligence (OSINT) analýzy vybraných subjektů nebo témat, dále analýzu obsahu sociálních sítí, blogosféry nebo diskusních fór. Nabízíme také služby pro lokalizaci uživatelů.

Firma disponuje bezpečnostním specialistou s certifikací CEH v7 312-50 (Certified Ethical Hacker) uznávanou po celém světě.

Lokální bezpečnost
Síťová bezpečnost
Open-source intelligence

Spolupráce

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. 
Ozvěte se a probereme podrobnosti.