Environmentální politika

Environmentální politika

Vedení společnosti BPP Innoxius se v rámci všech činností své působnosti, hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje a touto environmentální politikou se zavazuje:

Tato politika je závazná pro všechny spolupracovníky společnosti. Vedení společnosti se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku, rozpracovávat ji do měřitelných cílů, k plnění cílů poskytovat potřebné zdroje a osobní příklad.

Spolupráce

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. 
Ozvěte se a probereme podrobnosti.