Personální bezpečnost

Bezpečnost

Nejčastější krádeže a úniky informací bývají bohužel z vlastních řad. Proto je důležité věnovat čas výběru zaměstnance i jeho řádnému proškolení i následné kontrole.

Proto nabízíme kompletní ověření minulosti uchazeče se zaměřením na pracovní minulost a loajalitu. Při přijímacím řízení Vám zajistíme psychologický profil každého z uchazečů.

Prověrky provádíme i u stávajících zaměstnanců, ať už v rámci prevence či podezření z negativního působení proti firmě.

Zaměstnance, kteří mají přístup k důležitým aktivům či informacím, proškolíme na bezpečnost práce s nimi. A to i v krizových situacích.

Spolupráce

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. 
Ozvěte se a probereme podrobnosti.