×

Enviromentální politika

Enviromentální politika

Vedení společnosti BPP Innoxius se v rámci všech činností své působnosti, hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje a touto environmentální politikou se zavazuje:

  • Soulad s právními předpisy a jinými závaznými požadavky považovat za samozřejmý.
  • Otevřeně komunikovat s veřejností a státní správou v problematice životního prostředí.
  • Angažovat všechny své spolupracovníky v problematice zlepšování environmentálního
    profilu společnosti.
  • Trvale omezovat negativní dopady činností firmy na životní prostředí s důrazem na tyto oblasti: 
    Třídění odpadů a jejich poskytování k opakovanému využití, snižování spotřeby papíru a zvyšování podílu recyklovaného papíru, snižování spotřeby energií především omezováním požadavků na cestování díky, využívání moderních komunikačních technologií. Rozvíjet povědomí o ochraně životního prostředí u všech svých dodavatelů. Preventivně předcházet znečištění vody, ovzduší, půdy a nadměrnému vytváření odpadů. Angažujeme veškeré spolupracovníky ve zlepšení Enviromentálního profilu společnosti

Tato politika je závazná pro všechny spolupracovníky společnosti. Vedení společnosti se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku, rozpracovávat ji do měřitelných cílů, k plnění cílů poskytovat potřebné zdroje a osobní příklad.